PostgreSQL 10 identity columns explained - 2ndQuadrant | PostgreSQL